Archive for Tháng Sáu, 2005

Using JasperReports JRPrintServiceExporter – Printing to a named printer

Muốn in JasperReport tới một máy in theo tên, không muốn user phải tự chọn? Thử tham khảo ở đây xem sao (chưa kiểm chứng):
http://www.multitask.com.au/people/dion/archives/000305.html

Với các câu lệnh giản lược sau đây như là một phần để tham khảo sau này :-):

// check if there is a compiled report already, if not compile it 
File reportFile = new File("HelloWorld.jasper");
if (!reportFile.exists())
{
JasperCompileManager.compileReportToFile("HelloWorld.xml");
}

// load the compiled report
JasperReport jasperReport = (JasperReport) JRLoader.loadObject(reportFile.getPath());

// set up a datasource, in thise case it's just a dummy one.
JRDataSource ds = new JRXmlDataSource("HelloWorld.xml");

// fill the report, in this case no parameters and a dummy datasource
JasperPrint jasperPrint = JasperFillManager.fillReport(jasperReport, new HashMap(), ds);

// create the print service exporter so that we can print to a named printer
JRPrintServiceExporter exporter = new JRPrintServiceExporter();
// set the report to print
exporter.setParameter( JRPrintServiceExporterParameter.JASPER_PRINT, jasperPrint);

// tell the exporter to print 1 copy on A4 paper
PrintRequestAttributeSet aset = new HashPrintRequestAttributeSet();
aset.add(new Copies(1));
aset.add(MediaSizeName.ISO_A4);
exporter.setParameter( JRPrintServiceExporterParameter.PRINT_REQUEST_ATTRIBUTE_SET, aset);

// let the exporter know which printer we want to print on
PrintServiceAttributeSet serviceAttributeSet = new HashPrintServiceAttributeSet();
serviceAttributeSet.add(new PrinterName(args[1], null));
exporter.setParameter( JRPrintServiceExporterParameter.PRINT_SERVICE_ATTRIBUTE_SET, serviceAttributeSet);

// print it
exporter.exportReport();

Advertisements

Tháng Sáu 30, 2005 at 9:23 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Another Chinese :-( Webblog about JasperReports

Xem ở đây:
http://blog.csdn.net/calvinxiu/archive/2005/02/02/277737.aspx

Tháng Sáu 30, 2005 at 9:05 sáng 1 Bình luận

jasper reports image expression

ImageExpression, một trong những thứ khó hiểu của JasperReports. Dùng nó như thế nào trong thực tế? Hãy xem thử một ví dụ sau:

Test thử nếu image có tồn tại không :

“BaseDir” and “ReportCollecter” are passed to reports as parameters
CODE:

Tháng Sáu 30, 2005 at 7:03 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Two or more jasper files in one pdf only

Có hai jasperreports và muốn combine thành 1 PDF? Chưa có giải pháp? Thử giải pháp này xem sao :
http://sourceforge.net/forum/forum.php?thread_id=1298338&forum_id=113529

Quote

If you are using net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter to get the byte stream to send to the browser, you can call net.sf.jasperreports.engine.export.JRPdfExporter.setParameter(JRExporterParameter.JASPER_PRINT_LIST, list) where list is an ArrayList containing the JRPrints to be concatenated into one PDF. e.g.

List printList = new ArrayList();
printList.add(jrPrint1);
printList.add(jrPrint2);
ByteArrayOutputStream pdfOutput = new ByteArrayOutputStream();
JRPdfExporter exporter = new JRPdfExporter();
exporter.setParameter(JRExporterParameter.JASPER_PRINT_LIST, printList);
exporter.setParameter(JRExporterParameter.OUTPUT_STREAM, pdfOutput);
exporter.exportReport();
byte[] results = pdfOutput.getBytes();

/Quote

Tháng Sáu 28, 2005 at 10:35 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Yet, another framework : Wicket 1.0, web framework, released

Híc híc, học cái framework này chưa xong, đã nghe có framework khác hay hơn :-(. Chẳng thể nào có thời gian để xem xét thử xem thế nào, chỉ kịp đọc các discussion tại theserverside.com, với một số ý kiến xem ra rất hài lòng về anh chàng Wicket này (So với Tapestry).
Dù chẳng hiểu gì :-(, nhưng dù sao cũng nên note lại để lỡ sau này cần thì sao :-).

Xem thêm tại trang chủ của Wicket : http://wicket.sourceforge.net/

Tháng Sáu 28, 2005 at 2:07 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Project Dependencies Using Ant

Dùng để biên dịch, đóng gói, … thì thật là hữu ích … cho các project nhỏ, không có sub-project hay có sub-project nhưng đã được biên dịch trước đó :-). Vấn đề đặt ra là làm sao giải quyết sự phụ thuộc của các sub-project để khi biên dịch và/hoặc phân phối, đóng gói… cho đúng?

Tác giả Joe Schmetzer đưa ra một giải pháp, xem ở đây :

http://www.exubero.com/ant/dependencies.html

Tháng Sáu 28, 2005 at 1:51 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Using Hibernate queries with JasperReports

1. Bắt đầu từ trang này để hiểu cách dùng Hibernate với JasperReport
http://www.hibernate.org/79.html

2. Một trong những vấn đề gây đau đầu cho ai dùng JasperReport với Hibernate là phải làm gì để cải tiến performance của report và tránh OutOfMemory exceptions khi lượng dữ liệu quá lớn. John Ferguson Smart, một chuyên gia về J2EE đã có một bài rất hay trên web blog của ông ta về vấn đề này. Khi cần tham khảo, có thể xem tại đây: http://www.jroller.com/page/wakaleo/?anchor=using_hibernate_queries_with_jasperreports

Tháng Sáu 27, 2005 at 7:12 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài đăng cũ hơn


Tháng Sáu 2005
H B T N S B C
    Th7 »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Bài viết mới

RSS Jason Rudolph (GRails)

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.